Bản in

NGHỊ QUYẾT CHI BỘ THÁNG 8 NĂM 2017


 

NGHỊ QUYẾT THÁNG 8 – 2017 

I.      Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 6,7

- Thời gian nghỉ hè dài. An toàn về CSVC.

- Tổ chức tham quan du lịch vui vẻ, an tòan. Số lượng CBGV tham gia tham quan ít.

- Tình trạng dạy thêm vẫn còn, vẫn nhận được nhiều ý kiến về dạy thêm của GV từ nhiều kênh thông tin: PGD, CMHS, lãnh đạo địa phương.

- Việc thực hiện phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai thực hiện khá tốt. Nhiều đ/c tích cực ( Nam giới, tổ khối trưởng, …) Bên cạnh vẫn nhiều đ/c chưa tham gia.

- Công tác CSVC: Tiến hành kiểm kê CSVC. Tham mưu với hội CMHS tiến hành cải tạo sân và lối vào, hệ thống cánh cửa dãy nhà học 2 tầng, cải tạo, chuyển đổi phòng tin học khu B theo KH cuối năm học.

- BGH họp bàn thống nhất phương án cho năm học mới.

-  GV được phân công về khu dân cư chỉ đạo hoạt động hè chưa có phản ánh cụ thể.

- Đảng viên tham gia họp đảng bộ đông đủ.

II.Nhiệm vụ công tác lãnh đạo tháng 8.

1.     Chính quyền:

1.1. Chuẩn bị tốt mọi điều kiện cho ngày tựu trường và năm học mới.

- Chuẩn bị các điều kiện CSVC- Giao đồng chí Phạm Thị Huyền phụ trách.

Yêu cầu: tập hợp tình hình, phân công nhiệm vụ cho các bộ phận cụ thể: Sửa sang bàn ghế, thu dọn về sinh làm sạch cảnh quan các khu vực  2 khu trường. Sắp xếp lại bàn ghế và đồ dùng trong các phòng học, vệ sinh quạt treo tường. Phân công phòng học, giao đồ dùng và thiết bị cho GVCN… Yêu cầu xong trước ngày 15/8. Cải tạo, chuyển đổi phòng tin học tại khu B, cải tạo sân, bồn hoa trước cửa phòng thư viện chuẩn. Sửa sang phòng làm việc của HT. Lắp đặt hoàn thiện hệ thống camera tại khu A. Mua bổ sung 30 bộ bàn ghế bán trú phục vụ thiếu và thay thế cũ hỏng. Mua bổ sung bàn ghế tại phòng  làm việc PHT tại khu B.

- Phân công chuyên môn, sắp xếp thời khóa biểu: Giao đồng chí Nguyễn Thị Hoa phụ trách chung, xếp TKB GVC và Khu A, đồng chí Nguyễn Thúy Hường sắp xếp TKB khu B. Yêu cầu xong trước ngày 15/8.

- Ban giám hiệu hoàn thành danh sách biên chế học sinh theo lớp. Dự kiến: 29 lớp.

- Thư viện, thiết bị rà soát lại theo số liệu kiểm kê cuối năm. Cho GV mượn và trả theo phân công chuyên môn năm học mới.

1.2. Tổ chức bồi dưỡng trong hè:

- Toàn thể CBGV tự học bồi dưỡng CNTT. Yêu cầu: Những đ/c đăng ký soạn giáo án vi tính cần thành thạo soạn thảo văn bản, chuyên môn KT đầu năm và cho đăng ký soạn. Đặc biệt các đ/c tuổi dưới 50. Yêu cầu thành thạo sử dụng hòm thư điện tử, cài đặt trên điện thoại. Thành thạo gửi văn bản qua mail. Đồng chí nào đăng ký học nhà trường sẽ bố trí. Nhà trường tổ chức kiểm tra các kỹ năng trên vào  tháng 9/ 2017.

1.3. Tập trung giáo viên và học sinh:

- Thực hiện nghiêm túc Quyết định của UBND Tỉnh về việc chỉ đạo kế hoạch thời gian năm học 2017 – 2018.

- Tập trung học sinh: ½ ngày 18/8/2017 bắt đầu từ 7giờ 15 phút. CBGV có mặt từ 7 giờ. Từ 7h 30 đến 9 giờ giáo viên làm các công việc sau: Điểm danh theo danh sách lớp. Lấy thông tin học sinh, hoàn thiện theo phiếu. Tổ chức học nội quy theo hình thức tổ chức thảo luận. Tuyệt đối tránh việc GV độc thoại nói về nội quy, sau đó ngồi đợi hết giờ cho học sinh ra về. Đặc biệt chú ý với học sinh về việc thực hiện dứt điểm năm học 2017 – 2018: Với học sinh: Bằng được GD học sinh có ý thức giữ gìn VS trường lớp. Không vứt rác bừa bái, thấy rác là nhặt . Với giáo viên: Đúng giờ trong các hoạt động. Nhà trường sẽ tiến hành nhiều biện pháp để thực hiện dứt điểm này.

1.4. Thực hiện học chương trình mới trước khai giảng 1 tuần: Giao đồng chí Nguyễn Thị Hoa xây dựng kế hoạch chỉ đạo chung, đồng chí Nguyễn thúy Hường chỉ đạo thực hiện tại khu B.

- Ngày 22/8 bắt đầu dạy chương trình tuần 0. TV1 dạy tuần 0. Thời gian biểu như trong năm. Sáng từ 7h, chiều từ 1h15.

- Yêu cầu CBQL và GV có mặt trước ít nhất 10 phút. Văn phòng trực và CBQL sẽ ghi chép việc GV thực hiện giờ giấc đến trường  theo các ngày trong tuần.

- Giáo viên tiết 1 tổ chức cho học sinh truy bài theo quy định và rèn nề nếp.

- Trong tháng 8: Cùng với việc dạy văn hóa, đặc biệt chú ý rèn nề nếp ra vào lớp, sinh hoạt ngoài giờ, ca múa hát tập thể. Tổng phụ trách cùng với GVCN tiến hành củng cố việc xếp hàng, giậm chân vung tay, hát quốc ca, Đội ca. Chỉ tiêu mỗi lớp tiến hành dạy ít nhất 10 trò chơi phục vụ khởi động tiết học và chuyển tiết. Khuyến khích trò chơi vận động toàn thân.

- Liên đội xây dựng ngay đội tự quản điều hành các hoạt động không chờ đến đại hội liên đội. Quy định vị trí xếp hàng trên sân và thứ tự đi vào lớp của từng lớp.

- Các lớp xây dựng đội ngũ tự quản trong lớp, GVCN huấn luyện cho các em điều hành các hoạt động. Đặc biệt chú ý việc tổ chức tiết sinh hoạt do học sinh chủ động. Trong 2 tuần đầu rèn hoàn chỉnh các quy đinh về sắp xếp đồ dùng, việc HS làm theo ký hiệu và Cán bộ lớp biết điều hành theo phân công.

- CBQL tích cực đi dự giờ kiểm tra việc rèn nề nếp theo quy định.

        1.5. Việc khác:

a. Công tác tài chính:  Nhà trường lập kế hoạch, dự trù, thống nhất cùng CMHS các khoản thu NNS, trình UBND TT và báo cáo về PGD theo quy trình các khoản thu theo quyết định 2814 của UBND Tỉnh và HD của UBND huyện.

b. Việc phối hợp địa phương tổ chức SH hè cho HS tại khu dân cư: Yêu cầu GV được phân công thực hiện nghiệm túc việc tham gia quản lý học sinh tại khu dân cư. Yêu cầu GV không cho BTVN để HS có điều kiện sinh hoạt tại khu. GVCN đông đốc nhắc nhở HS tham gia SH hè.

2.     Đoàn thể:

-  Liên đội: Củng cố nề nếp ngay từ đầu năm. Thành lập đội tự quản điều hành tốt các hoạt động. Nhắc nhở học sinh tham gia đầy đủ việc sinh hoạt hè tại khu dân cư. Giao đồng chí TPT chịu trách nhiệm.

-  Công đoàn: Phối hợp cùng chuyên môn thực hiện tốt các dứt điểm và nề nếp làm việc. Phát động ủng hộ các loại quỹ vì người nghèo, người có công.

3.     Công tác Đảng:.

-  Tham gia sinh hoạt đảng bộ đầy đủ.  

-  Thu Đảng phí quý III.

Trên đây là nhiệm vụ công tác lãnh đạo tháng 8. Ban chi ủy yêu cầu các đồng chí Đảng viên chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ của mình theo nghị quyết chi bộ đã đề ra.

 

Nơi nhận:

-          Đảng ủy thị trấn Diêm Điền ( Để báo cáo)

-          Đảng viên trong chi bộ ( Để thực hiện)

-         Lưu chi bộ.

TM BAN CHI UỶ

BÍ THƯ CHI BỘ

 

 

GIANG THỊ LAN ANH

 

 
Tin mới nhất Tin mới nhất