BUỔI THAM QUAN, TRẢI NGHIỆM BỔ ÍCH CỦA HỌC SINH TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN DIÊM ĐIỀN 

Ngày 05 tháng 5 năm 2018, trường Tiểu học Thị trấn Diêm Điền đã tổ chức cho học sinh tham quan đền vua Đinh, vua Lê tại Ninh Bình và khu Trải nghiệm Núi Ngăm Resort Nam Định.

 

KẾ HOẠCH CHỈ ĐẠO DẠY VÀ HỌC Năm học : 2015 – 2016  

Căn cứ vào Hướng dẫn số: 505/HD-SGDĐT-GDTH ngày 02/8/2015 của Sở GD&ĐT Thái Bình về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016 cấp tiểu học; - Căn cứ vào kế hoạch về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2015 – 2016 của phòng GD- ĐT ngày … tháng 9 năm 2015 , hướng dẫn Số ... /GD-TH ngày ..tháng 9 năm 2015 - V/v thực hiện nhiệm vụ chuyên môn cấp Tiểu học năm học 2015 – 2016. - Căn cứ vào kế hoạch nhiệm vụ năm học 2014-2015 của nhà trường. - Căn cứ vào kết quả đạt được của năm học 2014 -2015 và tình hình thực tế của nhà trường. Trường Tiểu học Thị trấn Diêm Điền xây dựng kế hoạch chỉ đạo hoạt động dạy và học năm học 2015 -2016. Cụ thể như sau:


Tin mới nhất Tin mới nhất