Bản in

GIÚP EM HỌC TỐT TIẾNG VIỆT : ĐỐ BẠN THANH GÌ?


                                               Thanh gì mảnh mai ưa nhìn?

                                      Thanh gì cần được giữ gìn vẹn nguyên?

                                              Thanh gì mà có vần uyên?

                                     Thanh gì theo tục cổ truyền viếng thăm?

                                             Thanh gì nhàn nhã quanh năm?

                                     Thanh gì có thể diệt trăm quân thù?

                                             Thanh gì tổ chức cần trừ?

                                   Thanh gì cần đến chứng từ bạn ơi?

                                           Thanh gì kiểm soát tận nơi?

                                   Thanh gì chỉ thích ham chơi hơn làm?

                                           Thanh gì cùng họ với cam?

                                  Thanh gì ăn uống không ham xô bồ?

                                          Thanh gì trong trắng non tơ?

                                 Thanh gì yên tĩnh hàng giờ ban đêm?

                                          Thanh gì đường nét rất mềm?

                                Thanh gì cuộc sống vui thêm mỗi ngày?

                                         Thanh gì thế mạnh mai nay?

                                Thanh gì ban mặt ban ngày biết không?

                                        Thanh gì một đời sạch trong?

                               Thanh gì ăn uống thời không cầu kì?

                                       Thanh gì quan chức được ghi

                               Vào trong sử sách bạn thì nhớ cho?

                                      Thanh gì mà chẳng hề lo?

                                Thanh gì tổ chức chăm lo tuyên tuyền?

                                Thanh gì hoàn toàn tĩnh yên?

                              Thanh gì tuy  thiếu bạc tiền vẫn danh

                                     Mời bạn giải đáp cho nhanh

                              Những từ cần hỏi là thanh... thanh gì?

                                                                    TG:   Vũ Thị Thuý
Tin mới nhất Tin mới nhất