GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC NỮ CỦA CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN DIÊM ĐIỀN 

Những năm gần đây, khi thực hiện bình đẳng giới, cùng với sự ra đời của Ban vì sự tiến bộ phụ nữ thì công tác nữ đã được quan tâm nhiều hơn và nữ giới thực sự đã khẳng định vị trí của mình trong các lĩnh vực. Trong các cơ sở giáo dục, nữ chiếm tỷ lệ rất cao 87,7% (nhiều trường 100% CBGV là nữ ). Vì vậy, lực lượng nữ trong ngành giáo dục có vị trí vai trò quan trọng, có thể nói là nữ giới có vai trò quyết định đến kết quả các mặt hoạt động của từng đơn vị.

 

NGHỀ TÔI YÊU  

THƯƠNG TRÒ  


Tin mới nhất Tin mới nhất