Tài nguyên Tài nguyên


STT Tiêu đề Tải về
Âm thanhPhimKhác
1 Kế hoạch năm học 2016 -2017
2 KH ATGT
3 quy che dan chu hoat dong 2016-2017
4 QUY CHE LAM VIEC 16 - 17
5 Quy che phoi hop BGH va CD 2016 - 2017
Hiển thị 5 mục.
Bài giảng điện tử
STT Tiêu đề Tải về
Âm thanhPhimKhác
1 bai con muoi
2 D.DUC-TON TRONG LUAT GIAO THONG 2011
3 Dao Duc1
4 GA TNXH - sua
5 GA toan 1a3
6 GA Uyen - 10
7 GADT lop 1
8 giao an ke chuyen
9 giao an tv1
10 Hoi giang - TV 1 Tap doc- 2011
11 Khoa hoc Nhu cau nuoc cua thuc vat
12 Lan - 10
13 LTC 2Tuan 16
14 Que - TN-XH - L3
15 So 1 trong phep nhan chia
16 Tap doc 1
17 thuy
18 Tieng Viet 1
19 tim so hang trong mot tong
20 TNXH_2 Gia dinh
Hiển thị 1 - 20 trong tổng số 23 mục.
Số mục mỗi trang
Trang trong 2
Ngân hàng đề thi
STT Tiêu đề Tải về
Âm thanhPhimKhác
1 đề thi TNNT cấp trường 2016 - 2017 lớp 4,5
2 Đề thi TNNT cấp trường K1,2,3
3 Đề thi TNNT cấp Trường năm 2017-2018 môn Tiếng Việt 1,2,3,4,5
4 Đề thi TNNT cấp Trường năm 2017-2018 môn Tiếng Anh 1,2,3,4,5
5 Đề thi TNNT cấp Trường năm 2017-2018 môn Toán 1,2,3,4,5
6 Đề thi Trạng nguyên Môn Tiếng Anh
7 Đề thi Trạng Nguyên Môn TIẾNG VIỆT
8 Đề thi Trạng Nguyên môn Toán
9 De TNNT môn Tieng Anh 1,2,3,4,5 năm học 2016-2017 (1)
10 Kết quả TNNT cấp trường 2017-2018 Khối 1
11 Kết quả TNNT cấp trường 2017-2018 Khối 2
12 Kết quả TNNT cấp trường 2017-2018 Khối 3
13 Kết quả TNNT cấp trường 2017-2018 Khối 4
14 Kết quả TNNT cấp trường 2017-2018 Khối 5
Hiển thị 14 mục.
Văn bản Sở GD-Tỉnh
STT Tiêu đề Tải về
Âm thanhPhimKhác
1 HD Quan ly Day them - Hoc them
Hiển thị 1 mục.
Văn bản trường
STT Tiêu đề Tải về
Âm thanhPhimKhác
1 Kế hoạch năm học 2016-2017
2 Kết quả TNNT cấp trường khối 2 - 2016 -2017
3 Kết quả TNNT cấp Trường khối 1 Năm học 2016-2017
4 Kết quả TNNT cấp trường khối 3 - 2016 - 2017
5 Kết quả TNNT cấp trường khối 4 - 2016 - 2017
6 Kết quả TNNT cấp Trường khối 5 Năm học 2016-2017
7 QUY TẮC ỨNG XỬ VĂN HÓA TRONG TRƯỜNG HỌC
Hiển thị 7 mục.