Tổ chức ngoại khóa cho HS tại Lăng mộ Lãnh Tụ Nguyễn Đức Cảnh 

Thực hiện công văn số 58/PGD-CĐGD ngày 28 tháng 12 năn 2012 của PGD&ĐT, Công đoàn giáo dục huyện Thái Thụy về hướng dẫn thi đua Mừng Đảng, mừng Xuân Quý Tỵ.

 

Giao lưu nói giỏi Tiếng Anh cấp Tiểu học  

Trường Tiểu học Thị trấn Diêm Diền vui mừng với kết quả "Giao lưu nói giỏi Tiếng Anh cấp Tiểu học"


Tin mới nhất Tin mới nhất